Læger / Kontrol

Kontrol

Gastroduodenale adenomer
 
Ventrikeladenomer bør fjernes og kontrolleres ved gastroskopi med 1-2 års mellemrum afhængig af størrelse og dysplasigrad.

Duodenale adenomer. Intervallet mellem kontrolgastroskopier med biopsier afhænger af Spigelman stadie (se tabel):

Stadium 0: 5 år.
Stadium I-II: 3 år.
Stadium III: 1-2 år.
Stadium IV: Endoskopisk ultralydsskanning for at udelukke invasiv vækst, og herefter endoskopisk polypektomi med argonbeaming og evt. EMR. Er dette ikke teknisk muligt eller ved hurtigt recidiv bør patienten tilbydes profylaktisk pylorusbevarende duodenektomi. Samme program anbefales ved svær dysplasi alene.

Desmoider

Kontrol af vækst anbefales med 3-6 måneders mellemrum ved klinisk undersøgelse og MR-skanning.
 
Efter IRA

Omkring 3 måneder efter operationen foretages sigmoideoskopi, der ofte viser en spontan regression af adenomerne, som kan vare flere år. Det anbefales kun at fjerne polypper > ca. 5 mm med slynge og argon-beaming. De største polypper sendes til histologisk undersøgelse.

Herefter anbefales regelmæssig livslang endoskopisk kontrol med intervaller fra 3 op til højst 12 måneder, afhængig af polyppernes antal, størrelse og dysplasigrad. Som tidligere nævnt bør man ikke tilstræbe en totalt polypfri rectum, da multiple koagulationer på lang sigt giver risiko for funktionelle problemer pga. tiltagende ardannelse, samt vanskeligheder ved evt. reoperation med konvertering til JP. Udvikles der high grade neoplasi bør snarlig rectumfjernelse og konvertering til JP drøftes med patienten.

Fertiliteten er ikke nedsat efter IRA, og graviditet og fødsel forløber normalt.

Efter pouch

Der anbefales livslang sigmoideoskopisk kontrol én gang årligt på grund af risikoen for adenomdannelse i pouchen og svarende til den pouch-anale anastomose.

Efter JP er fertiliteten nedsat, formentlig på grund af adhærencedannelse; risikoen er dog mindre efter laparoskopisk operation end efter laparotomi. Som hovedregel anbefales fødsel ved sectio for at undgå risikoen for sfinkterruptur og deraf følgende inkontinens.

Niels Jespersen