Patienter / Diagnose og behandling

Diagnose, behandling og kontrol

Hvor behandles polypose?

Ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan er behandling af FAP en ”højt specialiseret funktion”, således at kirurgisk behandling, postoperativ kontrol og kontrol af genbærere (dvs. patienter med påvist mutation) kun varetages på de kirurgisk-gastroenterologiske afdelinger i Hvidovre, Odense og Århus.

Kontrol af risikopersoner i polyposefamilier (dvs. førstegradsslægtninge i familier uden påvist mutation) med kikkertundersøgelse varetages på alle kirurgiske afdelinger og i kirurgisk speciallægepraksis over hele landet.

Niels Jespersen